VİZYONUMUZ

Yayık Keçi Süt Ürünleri, çalışanları, üreticisiyle birlikte büyümeyi, tüketicisi ile bütünleşerek uluslararası alanda söz sahibi olan bir “bölgesel güç” olmayı, çalışanlarıyla birlikte kârlılığını ve verimliğini artırmayı ana hedefi olarak belirlemiştir.goat (1)

Yayık Keçi Sütü olarak felsefemiz, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevre ve doğaya önem veren, insan kaynağını dikkatle değerlendiren, her zaman AR-GE çalışmaları ile kendini ve ürünlerini geliştiren bir grup olmaktır

Yayık Keçi Süt Ürünleri üretim faaliyetlerini yürütürken; çevrenin korunmasına, doğal kaynakların etkin kullanımına, kirliliğin önlenmesine, atıkların azaltılmasına, kullanılan su ve enerjide tasarrufa, sürekli yenilenme ve gelişmeye, çevre ile ilgili tüm mevzuat, kanun ve yönetmeliklere uyulmasına özen göstermektedir.